โรงเรียนบ้านไทรงาม กลุ่มสายชลสัมพันธ์ ร่วมแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและผู้ปกครองตำบลนาชุมเห็ด “สานสัมพันธ์ ล้อมรั้วครอบครัว ห่างไกลยาเสพติด”ครั้งที่4 ประจำปี2561 ในวันที่4สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

กรีฑา อบต 61_๑๘๐๘๐๘_0253 กรีฑา อบต 61_๑๘๐๘๐๘_0044 กรีฑา อบต 61_๑๘๐๘๐๘_0047 กรีฑา อบต 61_๑๘๐๘๐๘_0090 กรีฑา อบต 61_๑๘๐๘๐๘_0132 กรีฑา อบต 61_๑๘๐๘๐๘_0174 กรีฑา อบต 61_๑๘๐๘๐๘_0187 กรีฑา อบต 61_๑๘๐๘๐๘_0188 กรีฑา อบต 61_๑๘๐๘๐๘_0206 กรีฑา อบต 61_๑๘๐๘๐๘_0210 กรีฑา อบต 61_๑๘๐๘๐๘_0278 กรีฑา อบต 61_๑๘๐๘๐๘_0279 กรีฑา อบต 61_๑๘๐๘๐๘_0293 กรีฑา อบต 61_๑๘๐๘๐๘_0314

About วิภารัตน์ อินเอียด บ้านไทรงาม