การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

วันนี้เวลา 09.00 น. นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "เหตุผลความจำเป็นในการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของ สพป.ตรัง เขต ๑" ให้แก่ข้าราชการครูในสังกัด ณ โรงเรียนธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 
S__9666572_resize S__9666573_resize S__9666574_resize S__9666575_resize S__9666576_resize S__9666577_resize S__9666578_resize S__9666579_resize S__9666580_resize S__9666581_resize S__9666582_resize S__9666583_resize S__9666584_resize S__9666585_resize S__9666586_resize

kornkanok

About kornkanok