ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ บรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และนายภิญโญ จินตนปัญญา ผอ.โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์และคณะ  บรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ให้แก่บุคลากรใน สพป.ตรัง เขต ๑ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี วันที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๖๑

S__294912013_resizeS__294912002_resize S__294912003_resize S__294912004_resize S__294912005_resize S__294912006_resize S__294912007_resize S__294912008_resize S__294912009_resize S__294912010_resize S__294912011_resize S__294912012_resize S__294912013_resize S__294912014_resize S__294912015_resize S__294912016_resize S__294912017_resize S__294912018_resize S__294912019_resize S__294912020_resize S__294912021_resize S__294912022_resize S__294912023_resize
1254_resize 1260_resize 1263_resize 1264_resize 1266_resize 58339_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_16786464_๑๘๐๘๐๘_0002_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_16786464_๑๘๐๘๐๘_0007_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_16786464_๑๘๐๘๐๘_0011_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_16786464_๑๘๐๘๐๘_0012_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_16786464_๑๘๐๘๐๘_0013_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_16786464_๑๘๐๘๐๘_0014_resize S__294912002_resize S__294912003_resize S__294912004_resize S__294912005_resize S__294912006_resize S__294912007_resize S__294912008_resize S__294912009_resize S__294912010_resize S__294912011_resize S__294912012_resize องค์กรแห่งการเรียนรู้_๑๘๐๘๐๘_0002 องค์กรแห่งการเรียนรู้_๑๘๐๘๐๘_0002_0 องค์กรแห่งการเรียนรู้_๑๘๐๘๐๘_0007 องค์กรแห่งการเรียนรู้_๑๘๐๘๐๘_0008 องค์กรแห่งการเรียนรู้_๑๘๐๘๐๘_0010 องค์กรแห่งการเรียนรู้_๑๘๐๘๐๘_0013 องค์กรแห่งการเรียนรู้_๑๘๐๘๐๘_0016   องค์กรแห่งการเรียนรู้_๑๘๐๘๐๘_0023_resize องค์กรแห่งการเรียนรู้_๑๘๐๘๐๘_0024_resize องค์กรแห่งการเรียนรู้_๑๘๐๘๐๘_0025_resize  องค์กรแห่งการเรียนรู้_๑๘๐๘๐๘_0027_resize องค์กรแห่งการเรียนรู้_๑๘๐๘๐๘_0028_resize องค์กรแห่งการเรียนรู้_๑๘๐๘๐๘_0029_resize องค์กรแห่งการเรียนรู้_๑๘๐๘๐๘_0030_resize องค์กรแห่งการเรียนรู้_๑๘๐๘๐๘_0031_resize องค์กรแห่งการเรียนรู้_๑๘๐๘๐๘_0032_resize องค์กรแห่งการเรียนรู้_๑๘๐๘๐๘_0033_resize

kornkanok

About kornkanok