๘ สิงหาคม วันคล้ายวันกำเนิดประชาคมอาเซียน

คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดควนวิเศษ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดอาเซียน ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
DSC01944 DSC02000 DSC01995 DSC01993 DSC01989 DSC01987 DSC01985 DSC01984 DSC01983 DSC01975 DSC01971 DSC01970 DSC01969 DSC01967 DSC01965 DSC01953DSC01951 DSC01983

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

About โรงเรียนวัดควนวิเศษ