การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะฯ ประชุมหน่วยรับตรวจทุกสังกัด  โดยนายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการพร้อมปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0001_resize ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0002_resize ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0003_resize ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0004_resize ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0005_resize ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0006_resize ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0007_resize ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0008_resize ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0010_resize ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0011_resize ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0012_resize ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0013_resize ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0014_resize ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0015_resize ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0016_resize ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0017_resize ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0018_resize ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0020_resize ตรวจราชการรอบ 2_๑๘๐๘๐๖_0021_resize

kornkanok

About kornkanok