ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ระดับห้องเรียน(ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ระดับห้องเรียน(ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ให้กับข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๑
1188_resize 1189_resize 1196_resize 1197_resize 1198_resize 62922_resize 62923_resize 62924_resize 62925_resize 62926_resize

kornkanok

About kornkanok