ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลิพัง

        นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรวจเยี่ยมการอมรบลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

261376260920260917260919 261373260933261374 261372261382 261377 261378 261379 261380261383

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน