เรียนเชิญร่วมงานทำบุญ 40 วัน พ่อของ ผอ.วีรยุทธ์ เสียมใหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสอม

เรียนเชิญร่วมงานทำบุญ 40 วัน พ่อของ ผอ.วีรยุทธ์   เสียมใหม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสอม  วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม  2561  ที่บ้านสุโสะ  เยื้องโรงเรียนบ้านเด็กน้อย  งานเลี้ยง เวลา 11.00  น. เป็นต้นไป  ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

About นางสาวอ้อมใจ หนูทอง โรงเรียนบ้านแหลมสอม