โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมแนะนำสาธิตการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังแนะนำและสาธิตขั้นตอนวิธีการเชิญธงชาติ
ขึ้นสู่ยอดเสาแก่นักเรียนผู้มีหน้าที่เชิญธงชาติประจำวัน วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
>>ภาพแนะนำและสาธิตเชิญธงชาติ<<
>>วิดีโอแนะนำสาธิตเชิญธงชาติ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_7526 IMG_7527
IMG_7531 IMG_7532 IMG_7535 IMG_7539 IMG_7541IMG_7553
IMG_7543IMG_7555 IMG_7554IMG_7556
IMG_7528 IMG_7533

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง