ประชุมกลุ่มโรงเรียนสายชลสัมพันธ์

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนสายชลสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักในวิชาชีพ พร้อมมอบนโยบายในการร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ณ หอประชุมสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
173967_resize 173999_resize 174001_resize 174004_resize 174005_resize 174006_resize 882404_resize
 

kornkanok

About kornkanok