ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเช็กกิม ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยมูลนิธิตั้งเช็กกิม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัดส่งใบสมัครโดยตรงไปยังมูลนิธิ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
รายละเอียดโครงการ

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์