วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านลิพัง รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตามการใช้ร่างมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบสุขภาพเด็กวัยเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รร.ต้นแบบสุขภาพ_๑๘๐๗๑๑_0032รร.ต้นแบบสุขภาพ_๑๘๐๗๑๑_0001 รร.ต้นแบบสุขภาพ_๑๘๐๗๑๑_0009 รร.ต้นแบบสุขภาพ_๑๘๐๗๑๑_0011 รร.ต้นแบบสุขภาพ_๑๘๐๗๑๑_0014 รร.ต้นแบบสุขภาพ_๑๘๐๗๑๑_0018 รร.ต้นแบบสุขภาพ_๑๘๐๗๑๑_0020 รร.ต้นแบบสุขภาพ_๑๘๐๗๑๑_0031 รร.ต้นแบบสุขภาพ_๑๘๐๗๑๑_0041 รร.ต้นแบบสุขภาพ_๑๘๐๗๑๑_0047 รร.ต้นแบบสุขภาพ_๑๘๐๗๑๑_0065 รร.ต้นแบบสุขภาพ_๑๘๐๗๑๑_0004 รร.ต้นแบบสุขภาพ_๑๘๐๗๑๑_0070 รร.ต้นแบบสุขภาพ_๑๘๐๗๑๑_0071 รร.ต้นแบบสุขภาพ_๑๘๐๗๑๑_0077 รร.ต้นแบบสุขภาพ_๑๘๐๗๑๑_0046

About โรงเรียนบ้านลิพัง