การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561

ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง ได้แจ้งเรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและปฏิบัติงานด้านการศึกษา ให้ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561  ในการนี้  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทราบ หากมีผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง เขต 1 หรือ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง และยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง ภายในวันที่  20  กรกฎาคม  2561

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล