เชิญเข้าประชุมด้วยระบบทางไกล(Video Conference) เรื่อง ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่าเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร-ทางการศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดดังกล่าว โดยกำหนดประชุมด้วยระบบทางไกล (Video Conference) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเรียนเชิญท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ด้วยระบบทางไกล (Video Conference) ตามช่องทาง ดังนี้
(1) สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง 15
(2) สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel)
(3) www.obectv.tv
(4) www.youtube.com/obectvonline
(5) www.facebook.com/obeconline

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน