ผลการจัดกิจกรรมประกวด To Be Number One Discordance จังหวัดตรัง

ขอแสดงความยินดีกับคณะนักเรียนและครูผู้ควบคุมทีม WKS ที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรม 
To Be Number One Discordance จังหวัดตรังชนะเลิศ รุ่น junior
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2561
DSC09665 DSC09667DSC09659 DSC09654 DSC09653 DSC09648 DSC09645 DSC09634 DSC09626 DSC09618  DSC09614

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

About โรงเรียนวัดควนวิเศษ