นายวีระ เชาว์กิจค้า นายกสมาคมธรรมศาสตร์ตรังและคณะมอบเสื้อผ้าแก่นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 นายวีระ  เชาว์กิจค้า  นายกสมาคมธรรมศาสตร์ตรัง
พร้อมด้วยคณะได้มอบเสื้อผ้าชุดนักเรียนชุดใหม๋
ให้แก่เด็นนักเรียนยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์
แก่นักเรียนโรงเรียนวัดควนวิเศษ  ในระชั้นปฐมวันถึงประถมศึกษา  

DSC09572 DSC09567 DSC09548 DSC09530 DSC09510 DSC09507

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

About โรงเรียนวัดควนวิเศษ