หนองไทรเกมส์ และปลูกต้นรวงผึ้ง

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สป.ตรัง เขต 1 ประธานมอบถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาและปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านหนองไทร โดยคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสี "หนองไทรเกมส์" เพื่อสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักแพ้ ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งผลต่อการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง วันที่ 5  กรกฎาคม 2561
หนองไทรเกมส์_๑๘๐๗๐๖_0001_resize หนองไทรเกมส์_๑๘๐๗๐๖_0002_resize หนองไทรเกมส์_๑๘๐๗๐๖_0003_resize หนองไทรเกมส์_๑๘๐๗๐๖_0004_resize หนองไทรเกมส์_๑๘๐๗๐๖_0005_resize หนองไทรเกมส์_๑๘๐๗๐๖_0006_resize หนองไทรเกมส์_๑๘๐๗๐๖_0007_resize หนองไทรเกมส์_๑๘๐๗๐๖_0008_resize หนองไทรเกมส์_๑๘๐๗๐๖_0009_resize

kornkanok

About kornkanok