โรงเรียนบ้านลิพัง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

สวนสนาม_180705_0042สวนสนาม_180705_0008สวนสนาม_180705_0012สวนสนาม_180705_0002 สวนสนาม_180705_0006สวนสนาม_180705_0022 สวนสนาม_180705_0023สวนสนาม_180705_0007 สวนสนาม_180705_0018 สวนสนาม_180705_0030 สวนสนาม_180705_0034 สวนสนาม_180705_0036

About โรงเรียนบ้านลิพัง