โรงเรียนอนุบาลตรังวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.ตรัง เป็นประธานพิธีเปิดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561
โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยการนำของนายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.ร.ร.อนุบาลตรังผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียน
อนุบาลตรังนำกองลูกเสือสำรอง และกองลูกเสือสามัญเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว  ณ สนามกีฬากลางเทศบาล
นครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
>>พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาฯ<<
>>วิดีโอสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนา<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_6569 IMG_6570 IMG_6573 IMG_6574 IMG_6575 IMG_6576 IMG_6577 IMG_6578 IMG_6621 IMG_6624 IMG_6625 IMG_6626 IMG_6627 IMG_6628 IMG_6629 IMG_6630 IMG_6631 IMG_6632 IMG_6633 IMG_6634 IMG_6635 IMG_6636 IMG_6637 IMG_6638 IMG_6639 IMG_6640 IMG_6641 IMG_6642 IMG_6643 IMG_6644 IMG_6645 IMG_6646 IMG_6647 IMG_6648
IMG_6529 IMG_6530 IMG_6531 IMG_6532 IMG_6533 IMG_6534 IMG_6535 IMG_6536 IMG_6537 IMG_6538 IMG_6539 IMG_6540 IMG_6541 IMG_6542 IMG_6543 IMG_6545 IMG_6546 IMG_6547 IMG_6548 IMG_6549 IMG_6550 IMG_6552 IMG_6553 IMG_6554 IMG_6555 IMG_6556 IMG_6564 IMG_6566 IMG_6567 IMG_6568 IMG_6570 IMG_6572 IMG_6594 IMG_6595 IMG_6596 IMG_6597 IMG_6598 IMG_6599 IMG_6601 IMG_6604 IMG_6605 IMG_6606 IMG_6607 IMG_6610 IMG_6612 IMG_6616 IMG_6617 IMG_6618 IMG_6619 IMG_6620 IMG_6624 IMG_6642 IMG_6643 IMG_6644 IMG_6645 IMG_6646 IMG_6647 IMG_6648 IMG_6652 IMG_6653 IMG_6654 IMG_6655 IMG_6656 IMG_6657 IMG_6660 IMG_6661 IMG_6662 IMG_6663 IMG_6666 IMG_6667 IMG_6668 IMG_6669 IMG_6670 IMG_6671 IMG_6672 IMG_6675 IMG_6676 IMG_6677 IMG_6678 IMG_6679 IMG_6680 IMG_6681 IMG_6687 IMG_6688 IMG_6689 IMG_6690 IMG_6691 IMG_6692 IMG_6693 IMG_6694 IMG_6695 IMG_6696 IMG_6697 IMG_6698 IMG_6699 IMG_6700 IMG_6701 IMG_6702 IMG_6703 IMG_6704 IMG_6705 IMG_6706 IMG_6707 IMG_6708 IMG_6711 IMG_6712 IMG_6713 IMG_6714 IMG_6717 IMG_6718 IMG_6719 IMG_6720 IMG_6721 IMG_6722 IMG_6723 IMG_6724 IMG_6725 IMG_6726 IMG_6729 IMG_6730 IMG_6732 IMG_6733 IMG_6734 IMG_6735 IMG_6739 IMG_6740 IMG_6741 IMG_6742 IMG_6743 IMG_6744 IMG_6745 IMG_6747

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง