โรงเรียนบ้านแหลมสอม จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ปลูกต้นรวงผึ้ง_๑๘๐๗๐๕_0004 ปลูกต้นรวงผึ้ง_๑๘๐๗๐๕_0019 ปลูกต้นรวงผึ้ง_๑๘๐๗๐๕_0022 ปลูกต้นรวงผึ้ง_๑๘๐๗๐๕_0024 ปลูกต้นรวงผึ้ง_๑๘๐๗๐๕_0025 ปลูกต้นรวงผึ้ง_๑๘๐๗๐๕_0028

About นางสาวอ้อมใจ หนูทอง โรงเรียนบ้านแหลมสอม