พิธีรับมอบโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ หลังที่ 85

นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และคณะร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบโรงอาหารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ หลังที่ 85  ณ โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
25610704_๑๘๐๗๐๔_0001_resize 25610704_๑๘๐๗๐๔_0002_resize 25610704_๑๘๐๗๐๔_0003_resize 25610704_๑๘๐๗๐๔_0004_resize 25610704_๑๘๐๗๐๔_0005_resize 25610704_๑๘๐๗๐๔_0006_resize 25610704_๑๘๐๗๐๔_0007_resize 25610704_๑๘๐๗๐๔_0008_resize 25610704_๑๘๐๗๐๔_0009_resize 25610704_๑๘๐๗๐๔_0010_resize 25610704_๑๘๐๗๐๔_0011_resize 25610704_๑๘๐๗๐๔_0012_resize 25610704_๑๘๐๗๐๔_0013_resize 25610704_๑๘๐๗๐๔_0014_resize 25610704_๑๘๐๗๐๔_0015_resize

kornkanok

About kornkanok