ประชาสัมพันธ์การประกวด”บริหารกายหน้าเสาธง”ประจำปี 2561

ด้วยกรมพลศึกษา จะจัดการประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง"โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน – 10 ่กรกฎาคม 2561
รายละเอียดการประกวด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์