ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัลในโครงการ”ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 14″

ด้วยสมาคมหกพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก กำหนดจัดการประกวดวาดภาพสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง4-10ปี ภายใต้"โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 14 ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
รายละเอียดโครงการ
ใบสมัคร

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์