กิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นรวงผึ้ง และพัฒนาสำนักงาน

วันนี้เวลา 08.30 น. นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ นำคณะข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา รณรงค์ปลูก – ขยายพันธ์ุต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง)  บริเวณสำนักงาน จำนวน 5 ต้น กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning บริเวณถนนตรัง-ปะเหลียน ด้านหน้าสำนักงาน และบริเวณสำนักงานทั้งด้านนอกและด้านใน 
1_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0002_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0005_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0006_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0010_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0011_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0012_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0013_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0014_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0015_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0017_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0018_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0023_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0025_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0029_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0031_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0034_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0036_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0037_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0041_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0042_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0044_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0046_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0047_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0048_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0049_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0051_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0058_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0061_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0062_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0063_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0064_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0065_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0066_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0067_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0068_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0069_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0070_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0072_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0073_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0074_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0075_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0076_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0077_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0078_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0079_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0080_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0081_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0082_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0083_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0084_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0085_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0086_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0088_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0089_resize กิจกรรมอาสา_๑๘๐๖๒๙_0090_resize

kornkanok

About kornkanok