ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ด้วยบริษัทนานมีได้จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ส่งใบสมัครโดยตรงที่บริษัท นานมี ตั่งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561
รายละเอียดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์