กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม (โรงเรียนวิถีพุทธ)

วันนี้ เวลา 09.30 น.นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1  เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม (โรงเรียนวิถีพุทธ)  5 โรงเรียนในตำบลหาดสำราญ  โรงเรียนวัดหนองสมาน โรงเรียนวัดปากปรน โรงเรียนบ้านปากปรน โรงเรียนบ้านบกหักและโรงเรียนหาดสำราญ เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม  และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา  ให้แก่เด็กนักเรียน ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561 ณ ถ้ำสุมะโน ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

 รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0001_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0002_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0003_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0004_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0005_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0006_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0007_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0008_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0009_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0010_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0011_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0012_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0013_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0014_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0015_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0016_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0017_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0018_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0019_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0020_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0021_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0022_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0023_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0024_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0025_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0026_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0027_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0028_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0029_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0030_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0031_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0032_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0033_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0034_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0035_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0036_resize รร.วิถีพุทธ_๑๘๐๖๒๘_0037_resize 

kornkanok

About kornkanok