สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ เชิญชวน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ป้ายเสื้อเหลือง

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน