กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน ภาคใต้

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน ภาคใต้ ซึ่งโรงเรียนกันตังพิทยากร ได้รับมอบหมายจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ในการเปิดพิ้นที่ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม การเรียนรู้ และต่อยอดสู่การสร้างบรรทัดฐานในการส่งเสริมคุณธรรมให้กับเยาวชนในการป้องกันและ/หรือแก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคคลที่มีคุณภาพของประเทศ โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต ๑ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร
456048_resize 456050_resize 456053_resize 456055_resize 456056_resize 456057_resize 456058_resize 456059_resize 456060_resize 456061_resize 456062_resize 456064_resize 456065_resize 456066_resize 456069_resize 456071_resize

kornkanok

About kornkanok