พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 6

กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ รายการ ช่อง 9 การ์ตูน จัดโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 6" ชวนน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมขยะ…กู้โลก” เพียงสร้างสรรค์ผลงานลงบนกระดาษ A4 พร้อมเขียนคำอธิบาย ส่งมาประกวด ชิงรางวัลไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2561

วิธีการดาวน์โหลดกระดาษผลงาน
1.ไปที่รูปภาพกระดาษผลงาน
2.คลิกเมาท์ขวา
3.กดบันทึกรูปภาพ
4.พิมพ์กระดาษผลงาน ( สามารถถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้)
5.สร้างสรรค์ผลงาน
6.ส่งผลงานทางไปรษณีย์
“พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 6”
อาคารอำนวยการ 2 ชั้น 2 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

https://www.facebook.com/palunglek/

11

 

 

 

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

admin

About admin