ดาวน์โหลดสรุปประเด็น เสวนา 61 ไฟล์เวิร์ด ได้ที่นี่ [สรุปประเด็นความรู้เวทีเสวนาการถอดบทเรียนกระบวนการ และวิธีการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561]

ดาวน์โหลดสรุปประเด็น เสวนา 61 ไฟล์เวิร์ด ได้ที่นี่
admin

About admin