ประชุม สกสค. จังหวัดตรัง

          นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรังครั้งที่ 6/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง

1482376 9 5

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน