ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน

นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในพิธิเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการทำหนังสือเล่มเล็ก ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 ผู้เข้าอบรมเป็บคุคลากรโรงเรียนในสังกัด วันที่ 29 เม.ย.2558 ณ สพป.ตรัง เขต 1

อบรมห้องสมุด 8 อบรมห้องสมุด 9อบรมห้องสมุด อบรมห้องสมุด 10 อบรมห้องสมุด 11 อบรมห้องสมุด 2 อบรมห้องสมุด 3 อบรมห้องสมุด 4 อบรมห้องสมุด 5 อบรมห้องสมุด 6 อบรมห้องสมุด 7 11196332_845666102149096_7486262488526073159_n

 

ปรียภัสสร์ ชัยเพชร

About ปรียภัสสร์ ชัยเพชร