ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฟุตซอล”ไมโล ฟุตซอล 2018 Road to Barcelona”

ด้วยบริษัทเนสท์เล่(ไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม ไมโล ฟุตซอล ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2561   
รายละเอียดโครงการ

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์