ขอขยายเวลาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงาน ได้ขยายระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561  เปิดรับสมัครถึงวันที่ 29  มิถุนายน  2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.oshthai.org ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-914-4811 หรือ 081-9285171

kornkanok

About kornkanok