ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ ” “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจ ใส่ใจสิ่งแดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ " "พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจ ใส่ใจสิ่งแดล้อม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองส่งเสริมและเผยแพร่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายเขโทรศัพท์ 022985630 หรือ 022788400 ต่อ 1839 

kornkanok

About kornkanok