พิธีไหว้ครู โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด วันที่ 7 มิถุนายน 2561

E4164F9E-7F3A-434C-A9F9-9D545D594FFD

C97C7A22-5328-4F7E-BAAF-7630B424143D

959ABE23-127A-40FF-A971-F98584EB0A39

32E3B56A-B76F-48D4-A930-618FD1E4448C

4FA9145A-90FC-45B6-9C86-86357DB97191

F5C87475-9A06-4812-BBCC-AFAC62B774BD

36795AB0-DCEA-4741-B0DE-B15903714658

BB6F1E2E-A814-4D36-8CE9-6DABC0BD5947

35470674-BDBB-473B-94C4-0A86BEF6B378

DE1B4F16-DBAE-4E6A-89F8-EC707507BF63

BAE7D8E5-1043-4D0B-BAA2-FC1C33C6C1BE

B17CEAE7-60DE-45F5-8120-114A89EEDA6D

73686A7C-0C76-485A-9F4F-0C4347F82DC8

5EB0A11C-180B-414A-9899-A63EA9FE3F48พิธีไหว้ครู โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด วันที่ 7 มิถุนายน 2561
พิธีไหว้ครู โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด วันที่ 7 มิถุนายน 2561

About suwit