ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อด้วยคุณพ่อลับ (กลิ้ง) หมุนเวียน บิดาของนายสมคิด หมุนเวียน นักการภารโรงโรงเรียนบ้านทอนพลา

ด้วยคุณพ่อลับ (กลิ้ง) หมุนเวียน อายุ 85 ปี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซี่งเป็นบิดาของนายสมคิด หมุนเวียน ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านทอนพลา กลุ่มโรงเรียน สายชลสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
คณะเจ้าภาพจัดตั้งศพบำเพ็ญกุศลศพ ณ วันประชานิมิต (ไสกล้วย) หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เริ่มงานวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ทำพิธีฌาปนกิจและประชุมเพลิง

About นางสาววรรณา อินใหม่