ประกาศ โรงเรียนบ้านปากไพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ โรงเรียนบ้านปากไพ  เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (โรงอาหาร) ร.ร.บ้านปากไพ

 

About นางสาวอุดมพร ฮั่วหลี โรงเรียนบ้านปากไพ