ขอเชิญร่วมวางหรีดและร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นางลิ่ม ทรายแก้ว มารดาของน.ส.ภคมน ทรายแก้วณรุจ ครูโรงเรียนวัดไทรงาม

ด้วยนางลิ่ม ทรายแก้ว ซึ่งเป็นมารดาของน.ส.ภคมน ทรายแก้วณรุจ ครูโรงเรียนวัดไทรงาม ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะเจ้าภาพ ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลศพและสวดอภิธรรมศพทุกคืนตั้งแต่วันที่ 8 – 13 มิถุนายน 2561  และกำหนดฌาปนกิจศพวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ วัดไทรงามตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

โรงเรียนวัดไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง

About โรงเรียนวัดไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง