โรงเรียนบ้านไทรงามจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน”เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา2561″

โรงเรียนบ้านไทรงามจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน"เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา2561"

สภานักเรียน61_๑๘๐๖๐๘_0003 สภานักเรียน61_๑๘๐๖๐๘_0006 สภานักเรียน61_๑๘๐๖๐๘_0008 สภานักเรียน61_๑๘๐๖๐๘_0017 สภานักเรียน61_๑๘๐๖๐๘_0026 สภานักเรียน61_๑๘๐๖๐๘_0029 สภานักเรียน61_๑๘๐๖๐๘_0045 สภานักเรียน61_๑๘๐๖๐๘_0049 สภานักเรียน61_๑๘๐๖๐๘_0051 สภานักเรียน61_๑๘๐๖๐๘_0055

About วิภารัตน์ อินเอียด บ้านไทรงาม