โรงเรียนบ้านไทรงาม จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

โรงเรียนบ้านไทรงาม จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 

พิธีไหว้ครู61_๑๘๐๖๐๘_0088 พิธีไหว้ครู61_๑๘๐๖๐๘_0086 พิธีไหว้ครู61_๑๘๐๖๐๘_0085 พิธีไหว้ครู61_๑๘๐๖๐๘_0084 พิธีไหว้ครู61_๑๘๐๖๐๘_0065 พิธีไหว้ครู61_๑๘๐๖๐๘_0053 พิธีไหว้ครู61_๑๘๐๖๐๘_0050 พิธีไหว้ครู61_๑๘๐๖๐๘_0049 พิธีไหว้ครู61_๑๘๐๖๐๘_0047 พิธีไหว้ครู61_๑๘๐๖๐๘_0043 พิธีไหว้ครู61_๑๘๐๖๐๘_0037 พิธีไหว้ครู61_๑๘๐๖๐๘_0012

About วิภารัตน์ อินเอียด บ้านไทรงาม