“kickoff รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา”

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  เป็นประธานให้โอวาท และให้แนวทางการรณรงค์ กิจกรรม "kickoff รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา" แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6   และ พ.ต.อ.สันทัด  วินสน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ให้ความรู้แนวทางการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โดยมี นายสนธยา  ภักดีวานิช  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ 7  มิถุนายน  2561
25610607_๑๘๐๖๐๗_0005_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0007_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0009_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0013_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0015_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0016_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0017_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0022_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0024_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0025_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0027_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0030_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0031_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0034_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0036_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0038_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0039_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0043_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0045_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0047_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0049_resize 25610607_๑๘๐๖๐๗_0051_resize IMG_8408-300x200_resize IMG_8414-300x200_resize IMG_8436-300x200_resize IMG_8444-300x200_resize IMG_8446-300x200_resize IMG_8452-300x200_resize IMG_8460-300x200_resize IMG_8465-300x200_resize IMG_8467-300x200_resize IMG_8471-300x200 IMG_8471-300x200_resize

kornkanok

About kornkanok