รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดย นางสาวเพียงตะวัน วิคบำเพิง โรงเรียนบ้านควนสวรรค์

คลิ๊กที่นี่ บทคัดย่อ

ปรียภัสสร์ ชัยเพชร

About ปรียภัสสร์ ชัยเพชร