ขอเชิญร่วมโครงการ “บรีสเปิดประสบการณ์เรียนรู้ เล่น เลอะนอกห้องเรียน”

ด้วยผลิตภัณฑ์ซักผ้าบริสเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ส่งวีดีโอคลิปหรือรูปถ่ายพร้อมบรรยายรายละเอียด ชิงทุนสนับสนุนการเรียนการสอน
รายละเอียดโครงการ

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์