ประกาศ โรงเรียนบ้านปากไพ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ โรงเรียนบ้านปากไพ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)

ตาราง ปปช ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)

About นางสาวอุดมพร ฮั่วหลี โรงเรียนบ้านปากไพ