ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์คเกม เอแม็ท คำคม และชูโดกุ แห่งประเทศไทย

สพฐ.ร่วมกับสมาคมครอสเวิร์คเกม เอแม็ท คำคม และชูโดกุแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมแข่งขันเพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของนักเรียน ด้านวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและความรู้ทั่วไป
รายละเอียดและกำหนดการแข่งขัน

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์