ประชาสัมพันธ์โครงการ”เต้น เติม ฝัน” Dance to your dream”

สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการเต้นเติมฝัน "Dance to dream" เพื่อให้นักเรียนสนใจสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561
รายละเอียดโครงการ

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์