ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 

ประกาศผลสอบคัดเลือก

ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ

                                                          ประกาศผลสอบคัดเลือก

About นางสาวสุนิษา รองเดช