ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ

ตามที่โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างรายเดือน  วิชาเอกทั่วไป   ตามรายละเอียดในประกาศลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561  และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-28 พฤษภาคม 2561 ไปแล้วนั้น

                   บัดนี้  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน  มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ดังนี้

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน

About นางสาวสุนิษา รองเดช