การฝึกอบรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต

วันนี้เวลา 09.30 น. นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  มอบหมายให้นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต เพื่อสอนทักษะให้เด็กนักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็นได้เรียนรู้และฝึกหัดว่ายน้ำ และเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 จำนวน 250 คน การฝึกอบรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2561 ณ สระว่ายน้ำสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตตรัง รุ่นที่ 2 วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 ณ สระว่ายน้ำเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง)
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต_๑๘๐๕๒๘_0020_resize ว่ายน้ำเพื่อชีวิต_๑๘๐๕๒๘_0019_resize ว่ายน้ำเพื่อชีวิต_๑๘๐๕๒๘_0018_resize ว่ายน้ำเพื่อชีวิต_๑๘๐๕๒๘_0015_resize ว่ายน้ำเพื่อชีวิต_๑๘๐๕๒๘_0012_resize ว่ายน้ำเพื่อชีวิต_๑๘๐๕๒๘_0011_resize ว่ายน้ำเพื่อชีวิต_๑๘๐๕๒๘_0010_resize ว่ายน้ำเพื่อชีวิต_๑๘๐๕๒๘_0009_resize ว่ายน้ำเพื่อชีวิต_๑๘๐๕๒๘_0008_resize ว่ายน้ำเพื่อชีวิต_๑๘๐๕๒๘_0007_resize ว่ายน้ำเพื่อชีวิต_๑๘๐๕๒๘_0006_resize ว่ายน้ำเพื่อชีวิต_๑๘๐๕๒๘_0005_resize ว่ายน้ำเพื่อชีวิต_๑๘๐๕๒๘_0004_resize ว่ายน้ำเพื่อชีวิต_๑๘๐๕๒๘_0003_resize ว่ายน้ำเพื่อชีวิต_๑๘๐๕๒๘_0002_resize ว่ายน้ำเพื่อชีวิต_๑๘๐๕๒๘_0001_resize 25610528_๑๘๐๕๒๘_0003_resize 25610528_๑๘๐๕๒๘_0002_resize 25610528_๑๘๐๕๒๘_0001_resize

kornkanok

About kornkanok